Faktoring a ryzyko. Poznaj różne rodzaje faktoringu

Faktoring to nowoczesna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która wspiera zachowanie płynności finansowej. Pomaga uniknąć zatorów płatniczych i jednocześnie jest szansą na zabezpieczenie się przed niewypłacalnością kontrahentów. W zależności od tego, jaki rodzaj faktoringu wybierzesz, różna może być odpowiedzialność w razie nierzetelności dłużnika. Sprawdź, z jakim ryzykiem wiąże się ten sposób finansowania.

Zainteresowanie faktoringiem rośnie z roku na rok. Według szacunków Polskiego Związku Faktorów (PZF) w 2017 roku z takiej możliwości skorzystało w Polsce 9 tys. przedsiębiorców. Wielu z nich wybiera faktoring z regresem, ale nie brakuje również zwolenników faktoringu bez regresu. Chociaż oba rozwiązania są podobne, różnica tkwi przede wszystkim w stopniu ryzyka.

Faktoring z regresem – na czym polega?

W tym wariancie pełna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy (faktorancie), który w razie niewypłacalności kontrahenta zobowiązuje się do pokrycia należności wobec firmy faktoringowej (faktora). Na przedsiębiorcę przechodzi więc całe ryzyko, dlatego to w jego interesie leży jak najszybsze odzyskanie pieniędzy.

Jak działa faktoring bez regresu?

Mechanizm jest odwrotny niż w przypadku faktoringu z regresem, co oznacza, że to firma faktoringowa przejmuje na siebie odpowiedzialność związaną z niewypłacalnością partnera biznesowego. Przedsiębiorca niczym nie ryzykuje, ponieważ to faktorowi zależy, by kontrahent uregulował należności. Gdy będzie on uchylał się od spłaty zobowiązania, wówczas firma faktoringowa otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Warto bowiem mieć świadomość, że tego rodzaju faktoring dostępny jest w następujących wariantach:

  • na polisie klienta,
  • z ubezpieczeniem podpisanym przez faktora.

Jaką formę faktoringu wybrać?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj faktoringu jest korzystniejszy. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy, ponieważ wiele zależy m.in. od wiarygodności kontrahenta i wartości podpisanego kontraktu. Jeśli ryzyko niewypłacalności i wartość faktur są wysokie, warto rozważyć faktoring bez regresu. Jeżeli natomiast ryzyko jest minimalne, korzystniejszy może się okazać faktoring z regresem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here