Profesjonalni sportowcy czerpiący dochody z udziału w rozgrywkach sportowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek rozliczania się z organami podatkowymi na ogólnych zasadach podatkowych (tj. wedle skali podatkowej) lub z zastosowaniem opodatkowania liniowego. Każdy sportowiec powinien indywidualnie przeanalizować swoją sytuację fiskalną przed wyborem najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. Przyjrzyjmy się najbardziej podstawowym możliwościom w tym zakresie.

Już na wstępie należy zauważyć, że określenie sportu wywodzące się z ustawy o sporcie nie pozwala na wprowadzenie jednoznacznych rozróżnień pomiędzy zjawiskiem sportu amatorskiego, zawodowego oraz kwalifikowanego. W rezultacie braku ścisłych definicji w tej materii PIT online 2017 umożliwia znaczną dowolność przy kwalifikowaniu dochodów zawodowych sportowców ze względu na źródła.

Częstym zjawiskiem jest wiązanie się sportowców z klubami sportowymi na podstawie umów o pracę, ewentualnie umów o świadczeniu sportowych usług. W wypadkach, gdy sportowca nie obowiązuje jednak umowa tego rodzaju – jego przychody równie dobrze mogą płynąć z osobiście wykonywanej działalności lub z działalności gospodarczej. Wynika z tego, że bieżące rozliczenie podatkowe PIT online (dobrym wyborem jest PITax.pl ) zawsze będzie tutaj konsekwencją zarówno partykularnych preferencji podatkowych sportowca, jak i podjętych przez niego jeszcze w trakcie roku podatkowego decyzji.

Zasadniczo nakłady pracy, jakie ponosi zawodnik, klasyfikowane są jako wykonywana osobiście działalność. W ramach ustawy o podatku dochodowym działalność wykonywaną osobiście określono jako taką, która pochodzi z następujących aktywności zawodowych: artystycznej, oświatowej, literackiej, trenerskiej, naukowej, publicystycznej oraz sportowej. Do działalności sportowej prowadzonej osobiście zaliczane są standardowo stypendia sportowe, a także działalność sędziów sportowych. PITy online pozwalają na rozliczenie dochodów sportowca w takim wypadku zgodnie z ogólnymi zasadami opodatkowania, czyli z 32% lub 18% stawek opodatkowania. Z punktu widzenia odpowiednich zasad przepisów prawa podatkowego najwłaściwszym rodzajem umowy w tych okolicznościach jest opierająca się na wzorze umowy zlecenia – umowa dotycząca świadczenia usług sportowych. Wiąże się to z założeniem, że mamy tutaj do czynienia z wymogiem tzw. należytej staranności, ponieważ sportowiec zostaje zobowiązany do pracy na rzecz jak najlepszych wyników sportowych a co za tym idzie na rzecz jak najlepszych wyników klubu sportowego, dla którego pracuje. Umowa o świadczeniu usług sportowych wiąże się z osiemnastoma procentami podatku pobieranego w formie zaliczek, a program PIT online pozwoli w czasie jej rozliczenia na zakwalifikowanie dwudziestoprocentowych kosztów uzyskania przychodów.

Niezależnie od powyższego, praktyka wskazuje, że najwygodniejszą formą współpracy z klubem sportowym jest dla zawodnika regularna umowa o pracę. Podpisanie umowy tak, jak w przypadku każdego innego zawodu gwarantuje sportowcowi najprostsze rozliczenie PIT online 2018. Wszystkie jego dochody zostaną automatycznie zakwalifikowane jako pochodzące ze stosunku pracy i opodatkowane w wysokości osiemnastu lub trzydziestu dwóch procent PIT. Zaliczki na podatek są oczywiście pobierane i odprowadzane przez pracodawcę, czyli klub sportowy. Oznacza to dla sportowca ni mniej, ni więcej, że jego roczne rozliczenie w program PIT 2017 nie będzie odbiegać od tego, które przygotują miliony podatników w naszym kraju.

Bardzo interesującą możliwość fiskalną stanowi dla zawodnika sportowego formuła indywidualnej działalności gospodarczej. Jeszcze przed kilku laty sama ewentualność uzyskiwania przez sportowców dochodów w ramach działalności była kwestionowana w orzecznictwie polskich sądów (na ogół wskazywano na jej niedopuszczalność). Chodziło przede wszystkim o kwestię zakwalifikowania działalności prowadzonej osobiście (czyli między innymi pracy sportowca) jako opodatkowanej jedenastoprocentowym podatkiem liniowym działalności gospodarczej. Orzeczenie sądu z 2014 roku finalnie dopuściło taką możliwość i obecnie fiskalne obciążenie liniowe działalności zawodowego sportowca podlega regularnym dla tej formuły podatku regulacjom prawnym. Program PIT online 2018 oczywiście umożliwia sportowcowi rozliczenie liniowe podatku – należy tylko pamiętać, że samo przystąpienie do podatku liniowego wymaga uprzedniego zgłoszenia organom podatkowym.

Na koniec należy także poruszyć kwestię uzyskiwania przychodów od sponsora oraz udostępnianie wizerunku. Zasadniczo powinny one być rozliczane jako pochodzące z uprawiania sportu – w zakresie działalności prowadzonej osobiście bądź w obszarze działalności gospodarczej. Pierwsza możliwość wiąże się z przejęciem przez sponsora wszelkich formalnych obowiązków związanych z obsługą zlecenia. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest jednak rozliczanie przez sportowca tego rodzaju przychodów jako elementu działalności gospodarczej – do zalet takiego rozwiązania należy możliwość odliczania kosztów, podatek liniowy oraz zwolnienia podatkowe.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here